Het is fijn om te weten dat je kunt terugvallen op je verzekering in geval van een ongeluk of een andere tegenslag. Het leed wordt echter wel groter als er een conflict met de verzekeringsmaatschappij ontstaat met betrekking tot de dekking van een schadegeval en wat het uit te keren bedrag moet zijn. Dit is slechts een van de gevallen waarbij een advocaat verzekeringsrecht veel voor je kan betekenen. Uiteraard zijn er veel meer situaties te benoemen waarbij deze persoon van grote waarde voor je kan zijn.

Wat is een advocaat verzekeringsrecht?

Een advocaat verzekeringsrecht is gespecialiseerd in het behartigen van belangen bij een conflict tussen een verzekerde en een verzekeringsmaatschappij. Deze gespecialiseerde juridische ondersteuning kan letterlijk van grote waarde zijn als een verzekeraar van mening is dat je bij het aangaan van een verzekering hebt nagelaten om alle relevante feiten en omstandigheden te vermelden. Dit wordt ook wel een “schending van de meldingsplicht” genoemd en kan een reden zijn om een dekking te weigeren. Daarnaast kan er een situatie ontstaan dat een verzekeringsmaatschappij een verzekerde beschuldigd van verzekeringsfraude. Op dat moment is het zeer waardevol om terug te kunnen vallen op gespecialiseerde juridische ondersteuning. Een advocaat verzekeringsrecht kan je persoonlijk adviseren, je vertegenwoordigen gedurende de contactmomenten met de verzekeringsmaatschappij en je belangen behartigen bij een eventuele juridische procedure.

Dit zijn de situaties waarbij je een beroep kunt doen op een advocaat verzekeringsrecht

Er zijn diverse situaties waarbij je een beroep kunt doen op een advocaat verzekeringsrecht. Denk hierbij onder andere aan een onterechte registratie in de databank van de stichting CIS. Dit is een databank waarin verzekeringsmaatschappijen een soort “zwarte lijst” bijhouden van personen die zich volgens hen schuldig hebben gemaakt aan verzekeringsfraude. De consequentie hiervan is dat de persoon in kwestie en diens huisgenoten vrijwel geen verzekering onder gunstige voorwaarde meer kunnen afsluiten en niet werkzaam kunnen zijn voor een financiële instantie.

Een andere situatie waarbij je gebruik kunt maken van de ondersteuning van een advocaat verzekeringsrecht is als een verzekeringsmaatschappij weigert uit te keren. Deze situatie kan voorkomen bij iedere verzekeringsvorm waarbij onder andere gedacht kan worden aan de autoverzekering, de opstalverzekering of een brandverzekering.

Vrije advocaatkeuze bij een rechtsbijstandverzekering

Het is goed te weten dat je recht hebt op een vrije advocaatkeuze om je bij te staan in een gerechtelijke of administratiefrechtelijke procedure als je een rechtsbijstandverzekering hebt afgesloten. Dit betekent dat je verzekeraar moet betalen voor niet alleen de advocaatkosten maar ook voor de bijkomende kosten zoals griffierechten en de kosten voor het gebruik maken van een eventuele deurwaarder. Daarnaast heb je op grond van de wet en de polisvoorwaarden van een rechtsbijstandverzekering ook recht op een second opinion als je van mening verschilt met je verzekeraar. Je hebt dus meerdere mogelijkheden om voor je recht op te komen als je onrecht is aangedaan. Een advocaat verzekeringsrecht kan je persoonlijk verder informeren over wat je mogelijkheden zijn.