Strafrecht

Strafrecht bestaat uit rechtsregels waarin staat welk gedrag strafbaar is en welke straffen hiervoor gelden. Daarnaast staat beschreven op welke manier strafoplegging kan worden opgelegd. Bestraffen staat voorop in het strafrecht. Straf is mogelijk voor strafbaar handelen of juist strafbaar nalaten. Het strafrecht is te verdelen in materieel strafrecht en formeel strafrecht. Materieel strafrecht beschrijft de strafbare feiten en straffen. Formeel strafrecht is het geheel van regels rondom de procedures van het strafrecht. Het Openbaar Ministerie bepaald of een verdachte vervolgt zal worden voor een strafbaar feit. De rechter bepaald of het feit ook is gepleegd en welke straf de verdachte hiervoor krijgt. De rechter kan de verdachte ook vrijspreken van de verdachte feiten.

Overtredingen en misdrijven

Het strafrecht bestaat uit 2 delen: overtredingen en misdrijven. Een overtreding is een licht vergrijp die wel strafbaar is. Denk hierbij aan door een verkeersovertreding, vandalisme of het hinderen van hulpverleners. De meeste overtredingen worden behandelt door een kantonrechter. Misdrijven zijn ernstiger dan een overtreding. Hieronder valt onder anderen fraude, seksueel misbruik en mishandeling.

Overtredingen
misdrijven

Daarnaast zijn er ook misdrijven in de vorm van een ernstig delict. Moord, ernstige mishandeling, drugshandel zijn hier een voorbeeld van. Door de ernst en vaak complexiteit van deze misdrijven worden ze behandeld door meerdere strafrechters. Veroordeelden kunnen via hun advocaat beroep aantekenen tegen de uitspraak en gaan hierdoor in hoger beroep. Dit beroep moet binnen 2 weken na de uitspraak zijn ingediend.

Volwassenen en minderjarigen

Verdachten met een leeftijd vanaf 18 jaar en ouder worden in veroordeeld volgens het volwassenenstrafrecht. Een rechter mag wel besluiten om het jeugdstrafrecht toe te passen als een verdachten nog geen 22 jaar oud is. Minderjarigen tussen de 12 en 18 jaar worden veroordeeld via het jeugdstrafrecht. Een rechter mag wel besluiten om een 16- en 17-jarige te berechten volgens het volwassenenstrafrecht. Dit zal gebeuren bij ernstige feiten. Verdachten onder de 12 jaar worden wegens hun leeftijd niet strafrechtelijk vervolgd. Ze zijn nog te jong om hun daden te kunnen overzien.

Het Wetboek van Strafrecht

Het Nederlandse strafrecht is beschreven het Wetboek van Strafrecht. Hier is het “legaliteitsbeginsel” van toepassing. Dit is een beginsel dat straf pas mogelijk is als het Wetboek van Strafrecht bepaald dat het gedrag ook strafbaar is. Ook moet het Wetboek van Strafrecht omschrijven welke straf gepast is bij welk strafbaar feit. De rechter moet zich aan deze kaders houden. Als het wetboek een maximale straf van 20 jaar voorschrijft dan mag een rechter hier geen 25 jaar van maken.