Civiel recht

Civiel recht heeft een opvallend kenmerk. Betrokkenen moeten het recht zelf activeren, dat betekent dat ze bij een conflict zelf naar de rechtbank moeten stappen. Bij strafrecht is dit anders geregeld, hier brengt een centrale instantie de zaak aan bij de rechtbank. Civiel recht bestaat uit een formeel en een materieel onderdeel. Het materiële deel heeft betrekking op onderlinge burgers en tussen burgers en goederen. Het formele deel geeft aan hoe de regels van het materiaal recht moeten worden gehandhaafd.

Twee soorten civiele procedures

civiele procedures

Het civiel recht kent twee soorten procedures: een dagvaardingsprocedure en een verzoekschriftprocedure. Bij een dagvaarding wordt de rechter om een oordeel gevraagd bij een conflict. De aanvrager legt uit wat het conflict is en de gedaagde kan hierop reageren. Tijdens een verzoekschriftprocedure zal de aanvrager de rechter schriftelijk verzoeken om een oordeel. Een voorbeeld hiervan is het verzoek tot echtscheiding. De andere partij krijgt ook hier de mogelijkheid om te reageren. Is er veel tijdsdruk dan valt de keuze op een spoedprocedure, ook bekend onder de naam kort geding.

 

Niet-vermogensrecht en rechtspersonenrecht

Niet-vermogensrecht bestaat uit twee onderdelen. Onder personen- en familierecht vallen zaken als huwelijk, scheiding en voogdij. Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek gaat over deze rechtsvorm. Het rechtspersonenrecht heeft betrekking op verenigingen, stichtingen, besloten vennootschappen etc. Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek behandeld dit onderdeel.

Vermogensrecht en goederenrecht

Het vermogensrecht bestaat uit het goederenrecht en verbintenissenrecht. Goederenrecht gaat over alle rechten en plichten met betrekking tot goederen. Denk hierbij aan eigendom, hypotheken of vruchtgebruik. Verbintenissenrecht heeft betrekking op regels in de rechtsverhouding tussen meerdere personen. Een verbintenis is bijvoorbeeld het recht op een prestatie om aan verplichtingen voor een schuldeiser te voldoen. Contractenrecht valt ook onder deze categorie.

Vermogensrecht

 

Kantonrechter of civiele rechter

Een kantonrechter mag zaken behandelen tot een bedrag van € 25.000. Hij behandelt zaken over arbeid, consumenten aankopen, huren en consumentenkrediet. Ook mentorschappen, bewindvoering en erfenissen lopen via de kantonrechter. Bij een kantonrechter zijn de partijen niet verplicht een advocaat te nemen. De civiele rechter behandeld zaken vanaf €25.000 of van onbepaalde waarde. Dit laatste is het geval als partijen twisten over een overeenkomst, of als een partij wil dat de andere partij iets doet of juist ergens mee stopt. Echtscheiding, adoptie, alimentatie en adoptie is ook een zaak voor een civiele rechter.