Advocaten in het arbeidsrecht

Advocaten in het arbeidsrecht

Arbeidsrecht is een rechtsgebied dat de relatie tussen werknemers en werkgevers regelt. Het omvat regels en voorschriften die ervoor zorgen dat zowel werknemers als werkgevers worden beschermd en dat hun rechten worden gewaarborgd. Gezien de complexiteit van...
Mijn klant betaalt niet… wat nu?

Mijn klant betaalt niet… wat nu?

Helaas krijgt elke ondernemer hier vroeg of laat mee te maken, een klant die een factuur niet (op tijd) betaalt. De eerste betalingsherinnering is inmiddels al verstuurd, maar je hebt je geld nog steeds niet ontvangen. Hoe ga je hier nou verstandig mee om? Je wilt...
Wat is een advocaat familierecht

Wat is een advocaat familierecht

Een advocaat familierecht behandelt juridische kwesties die betrekking hebben op leden van het gezin. Dergelijke juridische kwesties kunnen bijvoorbeeld echtscheiding, voogdij, of erfrecht omvatten. Familie advocaten kunnen optreden als bemiddelaar wanneer er zich...