Rechters en advocaten in Nederland

Meer

Binnen de rechtstaat en de rechtspraak is er een belangrijke rol voor rechters en advocaten. Rechters spreken in de rechtbank een oordeel uit wanneer twee verschillende partijen een conflict hebben, of als iemand beschuldigd is van een strafbaar feit. Het oordeel van de rechter is bindend, alle betrokkenen moeten zich aan dit oordeel houden.

Advocaten adviseren, bemiddelen en behartigen de belangen van hun cliënten. Een advocaat is onafhankelijk, maar wel partijdig op het gebied juridische zaken. Een advocaat kan in opdracht van een client een procedure starten bij de rechtbank.

 

Rechters

Een rechter is onafhankelijk. Dit betekent dat niemand kan vertellen welke uitspraak hij moet doen. De rechter beslist dit zelf en kan ook niet achteraf tot verantwoording worden geroepen. Alleen de Hoge Raad heeft de bevoegdheid om een rechter te kunnen ontslaan.

Een rechter staat belangeloos in het conflict. Zijn eigen achtergrond, geloof of politieke voorkeur mag hij niet laten meewegen. Hij beoordeelt puur de feiten die op tafel komen en respecteert de belangen van beide partijen. Wel zal de rechter oog hebben voor de samenleving en het effect die een uitspraak kan hebben op de samenleving. Hij moet standvastig zijn en zich niet laten leiden door druk vanuit de media of politiek. Een rechter onderbouwt het vonnis en komt uiteindelijk tot een uitspraak. Rechters worden voor het leven door de regering benoemd. Hierdoor is de onafhankelijkheid gewaarborgd. Ieder rechtsgebied heeft eigen gespecialiseerde rechters. Hierdoor zijn er onder anderen civiele rechters, strafrechters, kinderrechters en bestuursrechters.

Advocaten

advocaat

Advocaten behartigen de belangen van hun client. Een advocaat verkondigt niet zijn eigen mening, maar spreekt namens zijn client. Ze staan ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten die beroepsregels heeft opgesteld waaraan iedere advocaat zich moet houden. Advocaten hebben een wo-opleiding rechtsgeleerdheid gevolgd met een masteropleiding Nederlands recht. Advocaten onderzoeken de kansen van de te voeren verdediging en stellen samen met hun client een verdedigingsstrategie vast. Hiervoor geven ze hun client advies. Ze stellen de juridische stukken op die nodig zijn voor de gerechtelijke procedure. 

 Ze verzamelen bewijsmateriaal zoals getuigenverklaringen of documenten. Tijdens het proces vertegenwoordigen ze hun client en spreken namens hun client over het conflict. Advocaten zijn vaak gespecialiseerd in een eigen rechtsgebied zoals strafrecht, familierecht, echtscheiding, alimentatie of arbeidsrecht.

Advocaten

 

De toga

Behalve de rechter dragen advocaten, de officier van justitie, de raadsheren en de griffier een toga. Dit is een wijde lange mantel met een staande kraag en is in het verleden ingevoerd door Napoleon Bonaparte. Bij een toga hoort een ‘bef’, een strikje dat om de hals is vastgemaakt. Toga’s maken duidelijk dat de drager niet aanwezig is als privépersoon, maar als vertegenwoordiger van het recht. Een toga maakt alle deelnemers gelijk. Het maakt niet uit of ze man of vrouw zijn, een ander uiterlijk hebben of en ander geloof aanhangen